Sila semak dan jumpa saya jika perlu sebelum saya hantar ke pejabat akademik. Saya beri tempoh satu minggu untuk anda membuat cadangan balas membaiki gred.

DDG-DDW2243-mkk40%


Read more...

Pelajar-pelajar yang mendapat kurang daripada 20/40 sila berjumpa saya segera!

DDG-DDW2243-TEST2


Read more...

ddw2243-Ch03


Read more...